Vrije dagen schooljaar 2023-2024

Begin van het schooljaar: vrijdag 1 september 2023!

Zoals ieder jaar komt de juf of meester op het einde van de vakantie je zoon/dochter welkom heten voor het nieuwe schooljaar 2023-2024.

Vrije dagen van het eerste trimester:
Woensdag 27 september 2023 – (facultatieve verlofdag)
Woensdag 11 oktober 2023 – (studiedag voor personeel)
Maandag 30 oktober 2023 tot en met zondag 5 november 2023 – herfstvakantie
Zaterdag 11 november 2023 – wapenstilstand
Maandag 20 november 2023 – (studiedag voor personeel)
Maandag 25 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024 – kerstvakantie

Vrije dagen van het tweede trimester:
Maandag 12 tot en met zondag 18 februari 2024 – krokusvakantie
Dinsdag 20 februari 2024 – (studiedag voor personeel)
Maandag 1 tot en met zondag 14 april 2024 – paasvakantie

Vrije dagen van het derde trimester:
Woensdag 1 mei 2024 – dag van de Arbeid
Woensdag 8 mei 2024 – (facultatieve verlofdag voor Hemelvaart)
Donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024 – Hemelvaart
Maandag 20 mei 2024 –
pinkstermaandag
Dinsdag 21 mei 2024 – (facultatieve verlofdag na Pinksteren)

De zomervakantie begint op vrijdag 28 juni om 11u, opvang is voorzien tot 13u.