Succesvolle kinderen

Als school bieden we een doordacht en rijk gamma van leerinhouden aan. Deze basisleerstof is van groot belang voor de verdere schoolloopbaan van het kind. We streven naar maximale ontwikkeling van ieder kind op het einde van de basisschool, overeenkomstig zijn / haar mogelijkheden. Het proces die elke leerling doormaakt om deze maximale ontwikkeling te bereiken, is minstens van even groot belang. Binnen dit proces hechten we veel waarde aan

  • Het verwerven van vaardigheden: Kennis op zich is niet voldoende om zich te handhaven binnen de maatschappij. We stimuleren kinderen om kennis te overstijgen. Door verschillende aangewende didactische organisatievormen leren kinderen samen werken en leven, problemen oplossen, verschillen positief aanwenden en discriminatie tegen te gaan.
  • Het optimaliseren van het welbevinden: Kinderen die zich ‘goed voelen in hun vel’ zijn weerbaar, durven zichzelf te zijn en ontwikkelen.
  • Het optimaliseren van betrokkenheid: deze term verwijst naar het plezier beleven aan exploreren, het voluit gaan, gemotiveerd zijn, naar ‘opgeslorpt zijn’, naar een intens bezig zijn aan de grens van het eigen kunnen.

De school wenst, door het creëren van kansen tot het verwerven van vaardigheden en door het nauwlettend toezien op een positief welbevinden en betrokkenheid, te komen tot succesvolle kinderen met zin in leren en leven. Dit zijn kinderen met heel wat bagage die de wereld tegemoet durven gaan. Onze basisschool als startpunt voor levenslang leren!

Partner in de buurt

Kwaliteitsvol onderwijs

Succesvolle kinderen

Kindvriendelijke infrastructuur