100% lezen!

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

(Voor)lezen is in! Overal zie je projecten opduiken en wordt er aandacht aan dit thema besteed. Toch merken we in de praktijk op school dat voorlezen zich vaak beperkt tot een eenmalige actie of project.  Met het project ‘100% lezen’ willen we de komende jaren in de vesting Margrietstraat insteken op leesplezier en wordt lezen een wezenlijk onderdeel van het curriculum.  Wij geloven dat leesbevordering een machtig wapen is in de strijd tegen schooluitval, uitval op de arbeidsmarkt, laaggeletterdheid en kansarmoede. Dit leesbevorderingsproject ‘100% LEZEN!’ is dus een verhaal van kansen geven.

We spreiden dit project ‘100% lezen’ over een periode van twee schooljaren (2015-16, 2016-17)  om de leesbevorderingsinitiatieven te verankeren in de schoolwerking.

 

Samen met verschillende externe partners, zoals Intercultureel Netwerk Gent, bibliotheek –en spelotheek Gent, Huis van Nederlands, de pedagogische begeleidingsdienst,…  werken we dit leesbevorderingsproject uit waarbij we ons baseren op de LIST-programma (=Leesinterventieproject voor Scholen met een Totaalaanpak) van de Hogeschool Utrecht.
Sommige kinderen hebben moeite met lezen, waardoor hun motivatie nog verder afneemt. Met het LIST-programma kan het ontstaan van deze negatieve spiraal voorkomen en waar nodig doorbroken worden door te werken vanuit het betrokkenheidsperspectief van het lezen. In het programma is de techniek van het lezen steeds verbonden met leesbegrip en leesbeleving en het opbouwen van kennis van de wereld. Het doel van het LIST-programma is de leesresultaten van leerlingen verhogen. De technische kant van het lezen is daarbij niet meer dan een middel. De leesbeleving en motivatie van het kind staan centraal.

Als school willen we ons focussen op het (voor)leesplezier bij ouders en kinderen. We willen ouders en kinderen de wondere wereld van de literatuur en informatie op verschillende manieren leren kennen: via voorleesmomenten, samenleesmomenten, auteurs en illustratoren op de schoolvloer, via een uitgebreid boekaanbod waaronder boeken in eigen thuistaal, mobiele schoolbibliotheek, tutorlezen, kinderboekenjury op school, gedichtendag, jeugdboekenweek,… Kortom, we hopen op ‘100% LEZEN!’ op school!

 

Ouders worden nauw betrokken bij dit project. Ouders krijgen de kans om deel te nemen aan de conversatiegroepen van het Huis van Nederlands, gaan mee naar de spelotheek of bibliotheek, maken voorleesboekjes tijdens een ING-sessie, kunnen deelnemen aan klasactiviteiten (auteur in de klas, boekenjury,….) en zijn welkom om als voorleesmama of voorleespapa in de klas boekjes voor te lezen of verhalen te vertellen (ook in thuistaal).

 Dit project ‘100% lezen’ wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Vlaams Fonds voor de Letteren.