Een kindvriendelijke infrastructuur

Onze drie vestigingen zijn in het recente verleden gerenoveerd.

De renovaties zorgen voor een frisse, moderne aanblik van onze gebouwen.

Alle ingrepen zijn grotendeels afgestemd op onze schoolvisie:

  • Huiselijk, kleurrijk en gezellig, omdat we er in geloven dat kinderen en volwassenen gevoelig zijn voor een mooie en aantrekkelijke omgeving. Dit verhoogt het welbevinden en bijgevolg de ontwikkeling en het leren.
  • Heel wat mogelijkheden tot optimaal gebruik van de ruimte naargelang de didactische werkvormen die gehanteerd worden: Instructie, groepsopdracht, rustmomenten, kringgesprek, (mobiel) hoekenwerk of individuele begeleiding vragen een ander opzet. Door het open zetten van deuren, verbinden van klassen of opsplitsen van de groep over verschillende lokalen kunnen we tegemoet komen aan de specifieke noden van de groep.
  • Ruimte om te ontmoeten, te vieren en te verbinden
  • Gericht op samenwerken met externe (buurt)organisaties
  • Digitaal up-to-date: de overheid en de school investeert in digitale technologie in al zijn facetten om het leren van kinderen te optimaliseren.
  • Met oog voor de natuur en duurzaamheid
  • met heel wat kansen tot beweging: kinderen hebben grote nood aan beweging. Beweging stimuleert de ontwikkeling van het lichaam en de geest. Iedere plaats die kansen geeft tot spelen, ontdekken, klimmen en klauteren wordt benut.
  • Maar ook kansen om tot rust te komen: zitplaatsen genoeg voor groot en klein om even te verpozen.

Partner in de buurt

Kwaliteitsvol onderwijs

Succesvolle kinderen

Kindvriendelijke infrastructuur