Krullenbol

Krullenbol is een methode voorbereidend schrijven die wij als leerkracht gebruiken in de klas. Een kind moet een heel ontwikkelingsproces doorlopen om tot schrijven te komen. Schrijven is immers een complexe bezigheid. Een kind moet heel wat vaardigheden beheersen om tot schrijven te kunnen komen. De vaardigheden die bij het schrijven betrokken zijn, zijn zorgvuldig uitgewerkt in tal van activiteiten die we aanbieden in de klas.

‘Krullenbol’ is dus veel meer dan wat krullen maken op een blaadje. ‘Krullenbol’ is plezier beleven, bewegen, ritmegevoel ontwikkelen, visuele vaardigheden trainen, handvaardigheid stimuleren, ruimtelijke begrippen leren hanteren…

De rode draad doorheen Krullenbol is ritmiek: muziek, ritme, klank, beweging… Kinderen leren door muziek de samenhang voelen tussen lichamelijke bewegingen en bewegingsuitdrukkingen op papier. Muziek stimuleert kinderen om oefeningen en bewegingen te herhalen en de vaardigheden te automatiseren.

Hieronder een voorbeeld van wat we allemaal doen met ‘Krullenbol’ tijdens het thema carnaval.