Lunch in de klas en gezellig samenzijn met de hele school

Vrijdag voor de vakantie aten we met team 3 gezellig in de klas. De juffen zorgden voor een lekkere lunch (met groentjes) en er was zelfs dessert! Wat hebben we gesmuld!

In de namiddag verzamelden we gezellig met de hele school in de refter. Elke klas mocht een lichtje vooraan plaatsen en voerde een liedje op. Wij zongen ‘Kom En Zing’ en oefenden zo al eens voor het optreden met het Wereldkinderkoor op 23 januari. Komen jullie ook kijken dan? Meer informatie volgt nog.